Chodzi o nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, polegającą na obowiązkowym wstrzymaniu wykonania prawomocnego postanowienia sądu, wydanego na podstawie Konwencji Haskiej. Nakaz powrotu dziecka do państwa stałego miejsca pobytu, miał zostać obowiązkowo zatrzymany na czas rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej lub skargi nadzwyczajnej w tej sprawie. Skargę może złożyć Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, czy Rzecznik Praw Dziecka.

Jak wyjaśnia resort sprawiedliwości, nowe prawo ma zapobiegać dramatycznym sytuacjom związanym z odbieraniem dziecka jednemu z rodziców. Na przykład takim, gdy dziecko zostaje siłą odebrane przez kuratora i przekazane ojcu przy krzyku rozpaczy i wołaniu o pomoc matki.

Jak czytamy w komunikacie MS, wbrew decyzji Sejmu, Senat odrzucił możliwość zawieszenia wykonania odebrania dziecka rodzicowi, kiedy wnoszona jest skarga nadzwyczajna. Zdaniem resortu, poprawka wprowadzona przez Senat jest nie do przyjęcia. Niweczy bowiem podstawowy cel nowelizacji, którym jest zapewnienie by dziecko pozostawało na terenie Polski do czasu rozstrzygnięcia skargi.

Czytaj więcej

Trwający spór sądowy zablokuje wydanie dziecka za granicę