Te i inne szczegóły nowej usługi zawiera projekt rozporządzenia ws. realizacji publicznej usługi hybrydowej w obrocie krajowym, które opublikowało Ministerstwo Aktywów Państwowych. Doręczenia te – z udziałem podmiotów publicznych – mają odbywać się w formie elektronicznej, ale osoby nieposiadające elektronicznej skrzynki doręczeń będą mogły odebrać korespondencję za pomocą tzw. publicznej usługi hybrydowej.

Określi ono sposób przekształcenia e-przesyłki w papierową.

Etap legislacyjny: uzgodnienia