Zdaniem RP, pismo to należy traktować jako nowy wniosek w sprawie. W takiej sytuacji  Rzecznik Praw Obywatelskich ma 30 dni na przedstawienie stanowiska w sprawie.

Czytaj też: Bodnar chce wyłączenia Przyłębskiej ze składu TK ws. kadencji RPO

Przypomnijmy, że kadencja obecnego Rzecznika Adama Bodnara wygasła we wrześniu 2020 r., ale do dziś nie udało się wyłonić jego następcy. Dlatego zgodnie z ustawą Adam Bodnar nadal pełni tę funkcję do czasu objęcia stanowiska przez nowego RPO.

Posłowie PiS zaskarżyli do TK przepis, który przewiduje takie rozwiązanie, czyli  art. 3 ust. 6 ustawy o RPO z 15 lipca 1987 r. (sygn. akt K 20/20).

Pierwotnie rozprawa w TK miała się odbyć 20 października 2020 r., ale przełożono ją na 19 listopada. Potem Trybunał wyznaczył termin 2 grudnia. Następnie przesunięto to na 12 stycznia 2021 r., a potem na 19 stycznia. Kolejny termin wyznaczono na 11 lutego. Potem rozprawę przeniesiono na 24 lutego. Najnowszy termin to 10 marca.

3 marca 2021 r. do RPO wpłynęło pismo przedstawiciela grupy posłów Marka Asta z 2 marca 2021 r. zatytułowane „Uzupełnienie Wniosku grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości z dnia 15 września 2020 r. w przedmiocie zbadania zgodności art. art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich z przepisami Konstytucji RP".

Poseł Ast wskazał w nim, że  zaskarżony art. 3 ust. 6 ustawy o RPO jest niezgodny także z art. 7 Konstytucji RP (zasada legalizmu).

- Tym samym art. 7 został powołany jako nowy wzorzec kontroli konstytucyjności art. 3 ust. 6 ustawy o RPO. Nie był on wcześniej wskazany przez wnioskodawców - twierdzi RPO.

Jego zdaniem pismo procesowe zawierające nowy wzorzec kontroli należy potraktować jako nowy wniosek w sprawie, a w takiej sytuacji Rzecznik Praw Obywatelskich, zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy o TK, ma 30 dni na przedstawienie stanowiska w sprawie.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Rzecznik wniósł o wyznaczenie  nowego terminu rozprawy na dzień przypadający nie wcześniej niż 3 kwietnia 2021 r.

Kilka dni temu RPO wniósł także o wyłączenie Julii Przyłębskiej ze składu Trybunału Konstytucyjnego, który bada sprawę kadencyjności RPO. Adam Bodnar obawia się braku bezstronności Przyłębskiej i wskazuje na publiczne wypowiedzi sędzi oraz zarzuty ze strony jej męża ambasadora Andrzeja Przyłębskiego kierowane w jego stronę.