By załatwić wiele czynności, np. odebrać odpis aktu urodzenia czy zawarcia małżeństwa, trzeba stawić się w urzędzie, złożyć oświadczenia i wnioski w formie papierowej oraz poczekać na weryfikację dokumentacji przez urzędnika. W czasie zarazy jest to trudne. Urzędy często pracują zdalnie, więc obywatel napotyka trudności. Dlatego rząd chce postawić na możliwość zdalnego załatwiania spraw obywatelskich.

Ostateczny projekt noweli ustawy o dowodach osobistych i aktach stanu cywilnego ma być gotowy już w czerwcu. Dzięki niemu pojawić się mają podstawy prawne do stworzenia usług elektronicznych dostępnych po uwierzytelnieniu się obywatela w systemie teleinformatycznym. Co to da? Dzięki temu ma być szybciej dla obywatela, lżej dla pracowników i mniej papierów w urzędach. Nowe usługi pojawią się w witrynie „gov.pl”.

Aby obywatel mógł skorzystać ze zdalnego załatwiania spraw, potrzebny będzie np. profil zaufany lub profil osobisty (wydawany z dowodem osobistym). Co dzięki niemu będzie można zdalnie załatwić? Na przykład złożyć wniosek o udostępnienie danych z RDO; umożliwić osobie fizycznej, np. właścicielowi, zameldowanie się w lokalu będącym jego własnością. Zdalnie będzie też można pobrać dokumenty z rejestru stanu cywilnego.

etap legislacyjny: projekt wpisany do wykazu prac rządu