Tak. Pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej opłacie. Jeżeli jednak przedmiotem sprawy są roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju i oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej (tzw. współuczestnictwo formalne), każdy współuczestnik uiszcza opłatę oddzielnie, stosownie do swojego roszczenia lub zobowiązania.

[b]Podstawa prawna:[/b]– ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=179014]DzU nr 167, poz. 1398 ze zm.[/link])