Artur Jezierski

Ten, kto płaci w całości, ma prawo żądać częściowego zwrotu

Czy jeśli poręczyłem razem ze wspólnikiem kredyt zaciągnięty przez spółkę i bank ściągnął cały dług ode mnie, będę mógł dochodzić zwrotu części należności od drugiego poręczyciela?

To, ile czasu trzymamy papiery, zależy od rodzaju informacji

Jak długo trzeba trzymać firmowe dokumenty, m.in. podatkowe, ZUS i pracownicze?

Sprawę przyjmie dowolny komornik

Dostałem z sądu nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności. Zastanawiam się, czy komornika muszę wybrać według miejsca zamieszkania dłużnika?

Sprawdzaj dwa razy, co wpisujesz do umowy

Jeśli w kontrakcie, jaki dajesz do podpisu konsumentowi, zamieściłeś niedozwolone klauzule, możesz za to zapłacić, i to słono

Pismo złożone z błędami da się poprawić

Jeśli we wniosku o rejestrację w KRS albo w razie zgłaszania zmian pojawią się błędy, sąd wpisu nie dokona. O swoim rozstrzygnięciu poinformuje jednak wnioskodawcę, który będzie mógł złożyć wniosek ponownie

Od niekorzystnego wyroku stronie przysługuje apelacja

Mój kontrahent wytoczył mi sprawę przed sądem. Zapadł niekorzystny dla mnie wyrok. Czy mogę wnieść apelację? Ile mam czasu na jej przygotowanie?

Dane w ewidencji lepiej jest aktualizować

Wysłaliśmy dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Przesłaliśmy je na adres ujawniony w ewidencji działalności gospodarczej. Nie odebrał go jednak. Czy możemy, oddając sprawę do sądu, wpisać w pozwie ten sam adres?

Dla obiektu potrzebna jest książka

Jestem właścicielem obiektu handlowego. Czy powinienem prowadzić dla niego książkę obiektu budowlanego?

Prawidłowo przyznany ekwiwalent będzie zwolniony

Czy pracodawca postępuje prawidłowo, pobierając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, w sytuacji, gdy pracownicy nie mają obowiązku okazania dowodów na wysokość poniesionych kosztów?