Koncepcja open bankingu polega na umożliwieniu stronom trzecim budowy aplikacji i serwisów wykorzystujących dane lub usługi udostępniane przez instytucje finansowe (w tym przede wszystkim banki). Bazują one na otwartych interfejsach programistycznych w zakresie usług i technologii w obszarze finansów.

Zakres działań K&P obejmował w szczególności weryfikację wymogów nałożonych na podmioty zamierzające dostarczać usługi płatnicze w charakterze dostawcy świadczącego wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku (account information service provider – AISP) oraz dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczych (payment initiation service provider – PISP).

K&P dokonało również szczegółowej analizy Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 roku, uzupełniającego PSD2 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta oraz wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.

W skład zespołu projektowego pod kierownictwem dr Agnieszki Serzysko (Partnera, Szefa Sektora Usług Finansowych) i Wojciecha Wrochny, LL.M. (Partnera, Szefa Praktyki Prawa Europejskiego i Europejskich Regulacji Gospodarczych) weszły Anna Paterak-Konon (Prawnik) oraz Luiza Różycka (Paralegal).