W ramach współpracy pomiędzy Kancelarią KKLW i Polską Izbą Ubezpieczeń oraz Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, mec. Przemysław Wierzbicki uczestniczył w pracach związanych z przygotowaniem członków tych organizacji oraz ich klientów na zmiany wynikające z tzw. Spec – Ustawy COVID-19, w tym przy przygotowaniu wzoru pisma informującego o wystąpieniu okoliczności związanych z COVID-19, mających wpływ na realizację umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 15r ust. 1 Spec - Ustawy COVID-19).