Projekt dotyczył także potencjalnych działań egzekucyjnych w ramach kilku postępowań sądowych i komorniczych. Ostatecznie wierzyciel odzyskał wielomilionową kwotę w drodze jednorazowej płatności (szczegółowe informacje można pozyskać z akt postępowania restrukturyzacyjnego GetBack).

- Cieszymy się z sukcesu klienta i podkreślamy rosnące znaczenie naszej praktyki prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, która jest obecna w praktycznie wszystkich większych postępowaniach restrukturyzacyjnych prowadzonych obecnie w naszym kraju - pisze kancelaria.

Kancelaria KKLW świadczy usługi doradztwa prawnego obejmujące inwestycje infrastrukturalne, nieruchomości i kontrakty budowlane, fuzje i przejęcia oraz rynki kapitałowe, restrukturyzacje, zamówienia publiczne i rozwiązywanie sporów. Doradza klientom z sektora nieruchomości i budownictwa, energetyki, bankowości i finansów oraz sportu. KKLW jest rekomendowana w EMEA Legal 500 w zakresie doradztwa dla sektora energetyki i surowców naturalnych, sektora nieruchomości, a także w zakresie prawa administracyjnego i publicznego oraz rozwiązywania sporów.