Nasz przeciwnik procesowy pozwał naszego Klienta – jednego z wiodących ubezpieczycieli o zapłatę środków z gwarancji. Wraz z naszym Klientem argumentowaliśmy, iż powództwo powinno zostać oddalone z uwagi na nadużycie gwarancji. Żądanie zapłaty z gwarancji zostało bowiem zgłoszone przez beneficjenta gwarancji po odstąpieniu od umowy przez wykonawcę. Tym samym, wskazywaliśmy iż późniejsze odstąpienie od umowy przez inwestora będącego beneficjentem gwarancji, a następnie naliczenie z tego tytułu kary umownej i złożenie żądania zapłaty z gwarancji ubezpieczeniowej nie mogło odnieść skutku. Sprawa trwała ponad 7 lat i ostatecznie zakończyła się sukcesem. Sąd uznał bowiem, że na gruncie niniejszej sprawy możliwe jest badanie żądania zapłaty pod kątem nadużycia gwarancji. W wyniku dokonanej analizy obszernego materiału dowodowego Sąd przyjął, iż w całości potwierdziło się stanowisko naszego Klienta w zakresie skutecznego odstąpienia przez wykonawcę od umowy z inwestorem (beneficjentem gwarancji). Projekt nadzorował partner Przemysław Wierzbicki we współpracy z senior associate Martą Ewiak-Kawecką.

KKLW jest rekomendowana w EMEA Legal 500 w zakresie doradztwa dla sektora energetyki i surowców naturalnych, sektora nieruchomości, prawa administracyjnego i publicznego, rozwiązywania sporów, a także restrukturyzacji i upadłości.

Partner Kancelarie RP.