Aldersgate Funding powstał, aby klienci DLA Piper mieli dostęp do warunków finansowania sporów, które nie ma negatywnych skutków finansowych dla strony dochodzącej roszczeń. Aldersgate Funding będzie oferować klientom DLA Piper finansowanie 100% kosztów postępowania i dodatkowo pokrycie kosztów należnych drugiej stronie – jeśli nastąpi taka konieczność. Dzięki strategicznej współpracy pomiędzy DLA Piper a Aldersgate Funding koszt finansowania oraz czas, w jakim może ono zostać udzielone czyni ofertę Aldersgate Funding bardzo konkurencyjną na rynku third party funding.

Aldersgate Funding jest zarządzany przez byłego partnera DLA Piper, Jima Holdinga. Za współpracę z Aldersgate Funding odpowiedzialni po stronie DLA Piper są Jean-Pierre Douglas Henry i Jamie Curle - partnerzy kierujący globalną praktyką postepowań sądowych i regulacyjnych oraz arbitrażu w DLA Piper.

LCM od ponad dwóch dekad z sukcesem oferuje finansowanie przedsięwzięć firm dla klientów z różnych sektorów w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce oraz regionie Azji i Pacyfiku.

DLA Piper oferuje usługi związane z funduszem w ramach nowego podejścia usług dla klientów Law&.

Simon Levine, globalny prezes DLA Piper skomentował: „Pracujemy aktualnie nad nowymi, innowacyjnymi dla rynku kancelarii prawnych, produktami i usługami pod marką Law&, które będą wzmocnieniem dla aktualnych usług i które pozwolą klientom jeszcze bardziej czerpać z szans rynkowych. Aldersgate Funding jest kluczowym elementem ofertowym, który pozwala naszym klientom na łatwy dostęp do kapitału koniecznego do finansowania na niespotykanym dotychczas poziomie.

Krzysztof Kycia, partner zarządzający polskim biurem DLA Piper i szef praktyki postępowań sądowych i regulacyjnych dodał: „Aldersgate Funding jest efektem naszych doświadczeń we współpracy z funduszami przy finansowaniu sporów oraz wyraża nasze przekonanie, że jest to przyszłość związana z dochodzeniem roszczeń przez podmioty korporacyjne.

DLA Piper przedstawia przełomowy produkt, który odpowiada na szereg oczekiwań rynku, przede wszystkim związanych z czasem w jakim finansowanie ma zostać udzielone oraz jego kosztem. Ponadto, z uwagi charakter współpracy z Aldersgate Funding, warunki finansowania mogą być dostosowane do potrzeb naszych klientów. Na polskim rynku finansowanie sporów przez podmioty trzecie wciąż stanowi nowość, ale jestem przekonany, że będzie się to zmieniać, ponieważ firmy, dla których spory są niejako elementem regularnym ich biznesu, będą chciały poszukiwać innowacyjnych rozwiązań finansowo-prawnych, by nie stopować swojej działalności i by poprawiać swoje wyniki finansowe."

Finansowanie Aldersgate Funding jest dostępne tylko dla klientów DLA Piper.