- Pełnienie funkcji w komitecie inwestycyjnym PFR NCBR CVC FIZAN to dla mnie możliwość realnego zaangażowania i wsparcia rozwoju sektora nowych technologii. Oprócz dostępu do finansowania młode spółki technologiczne szukają wiedzy, zagranicznych kontaktów i partnerów merytorycznych, którzy będą wspierać je w rozwoju działalności, jej skalowaniu, jak również weryfikacji i komercjalizacji produktów i technologii. Fundusz funduszy to unikalny projekt, który pozwala łączyć te wszystkie elementy, zapewniając efekt synergii między partnerami – mówi mec. Michał Heromiński.

Celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wsparcie badań nad komercyjnym zastosowaniem nowych rozwiązań prężnych spółek technologicznych z sektora MŚP i włączanie korporacji w proces wspólnego stymulowania innowacji. Fundusz powstał w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

- Pomysł, aby komercjalizować nowe technologie i produkty rozwijane przez startupy wspólnie z doświadczonymi funduszami z Polski i z zagranicy oraz korporacjami, które w naturalny sposób są miejscem, gdzie owoce działalności spółek technologicznych mogą znaleźć zastosowanie - to inicjatywa, do której dojrzał nie tylko krajowy rynek VC i polskie startupy, ale także krajowe korporacje. Warto także podkreślić, że fundusze inwestycyjne wyłonione przez PFR NCBR CVC FIZAN były aktywne inwestycyjnie również w trudnych miesiącach początku pandemii, dokonując selekcji inwestycji oraz wspierając spółki technologiczne kapitałem – dodaje mec. Michał Heromiński.

PFR NCBR CVC FIZAN przeznaczy na inwestycje w niezależne fundusze CVC i VC blisko 500 mln PLN, które powiększone o kapitał prywatny, dostarczą w sumie ponad 1 mld PLN finansowania. Finansowanie dokonuje się poprzez połączenie środków publicznych (wkład NCBR) i prywatnych (korporacyjni inwestorzy prywatni, fundusze VC). Ważnym elementem każdej inwestycji w docelowe przedsięwzięcie jest tzw. „polski pierwiastek", czyli powiązanie spółki portfelowej z krajową gospodarką, przy czym istotne jest, że wspierana spółka nie musi być spółką polską.

PFR NCBR CVC FIZAN to pierwszy polski fundusz funduszy zapewniający finansowanie w segmencie Corporate Venture Capital (CVC), skoncentrowany na komercjalizacji projektów technologicznych z wykorzystaniem instrumentów finansowych. W ciągu kilku najbliższych lat fundusze inwestycyjne utworzone przez PFR NCBR CVC FIZAN zainwestują w małe i średnie firmy o profilu technologicznym. Poza wsparciem finansowym typowym dla VC, przedsiębiorstwa te otrzymają możliwość weryfikacji swoich rozwiązań w danej korporacji. Gdy rolę inwestora prywatnego w funduszu będzie pełnić korporacja międzynarodowa, polskie projekty innowacyjne zyskają dodatkową możliwość szybszej ekspansji za granicę we współpracy z partnerem merytorycznym.