Specjaliści z Rödl & Partner przygotowali kolejną broszurę informacyjną dla korzystających z różnych form dofinansowania działalności w związku z negatywnymi skutkami pandemii. Księgowe i podatkowe skutki ujęcia instrumentów przewidzianych w „tarczy antykryzysowej" to źródło wiedzy, które przedstawia kluczowe zagadnienia związane z rozwiązaniami mającymi na celu ochronę podmiotów gospodarczych przed bankructwem oraz zachowanie jak największej liczby miejsc pracy.

W broszurze opracowanej przez doradców, konsultantów podatkowych i biegłych rewidentów Rödl & Partner omówione zostały kwestie takie jak: skutki podatkowe wybranych instrumentów pomocowych, formy wsparcia finansowania przewidziane w ramach „tarczy finansowej PFR", sposoby ujęcia subwencji w księgach rachunkowych, ewidencja księgowa dofinansowania do wynagrodzeń oraz składek ZUS, a także pakiet pomocowy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Publikacja jest skierowana do przedsiębiorców, którzy na skutek ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, napotkali problemy związane z finansowaniem bieżącej działalności i byli zmuszeni szukać dodatkowych środków finansowych. W broszurze Rödl & Partner przedstawione zostały podatkowe i księgowe aspekty korzystania z programów mających na celu wsparcie finansowe zagrożonych przedsiębiorstw.

Bezpłatną broszurę można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Rödl & Partner.