Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, powołując się m.in. na wyrok TSUE C-935/19 Grupa Warzywna, uchylił w całości decyzję organu I instancji ws. nałożenia na podatnika dodatkowego zobowiązania w kwocie ok. 1 mln zł oraz przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

Dyrektor IAS zarzucił organowi I instancji niewłaściwe przeprowadzenie postępowania dowodowego. Organ przed nałożeniem sankcji VAT powinien, przy udziale strony, zbadać charakter naruszeń, tj. ustalić czy błędy popełnione przez podatnika stanowiły oszustwo podatkowe, czy też wynikały z wątpliwości dotyczących wykładni przepisów oraz przeanalizować wpływ tych błędów na uszczuplenie dochodów Skarbu Państwa.

Powyższe rozstrzygnięcie jest zgodne z aktualną linią orzeczniczą sądów administracyjnych, które, wbrew stanowisku niektórych organów podatkowych, uznają, że w przypadku sankcji VAT, konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego przed wydaniem decyzji ws. sankcji.

Sprawę koordynował doradca podatkowy Kamila Cebelińska.

Partner Kancelarie RP.