W czasie trwania sporu sądowego KKLW argumentowała, że żądanie zapłaty nie spełniało wymogów formalnych. Co więcej, wskazano także, że żądanie zapłaty stanowiło przejaw nadużycia gwarancji. Żądanie zapłaty z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej obejmowało bowiem karę umowną naliczoną przez inwestora z tytułu odstąpienia od umowy na roboty budowlane, podczas gdy to wykonawca wcześniej odstąpił od umowy o roboty budowlane. Późniejsze odstąpienie od umowy przez inwestora, a następnie naliczenie kary umownej z tego tytułu nie mogło zatem odnieść skutku.

Ostatecznie Sąd oddalił powództwo podzielając w całości  argumenty Kancelarii.

- Cieszymy się z kolejnego sukcesu w sporze dotyczącym gwarancji ubezpieczeniowej. Z zadowoleniem przyjmujemy również, że Sądy coraz częściej dogłębnie pochylają się nad zarzutem nadużycia gwarancji - informuje Kancelaria.

Sprawę prowadzili partner Przemysław Wierzbicki oraz senior associate Marta Ewiak-Kawecka.

KKLW jest rekomendowana w EMEA Legal 500 w zakresie doradztwa dla sektora energetyki i surowców naturalnych, sektora nieruchomości, prawa administracyjnego i publicznego, rozwiązywania sporów, a także restrukturyzacji i upadłości.

Jest partnerem Kancelarie RP.