Kancelaria KKLW reprezentuje klienta w wielowątkowym postępowaniu arbitrażowym

Kancelaria KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki reprezentuje klienta w wielowątkowym postępowaniu arbitrażowym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Publikacja: 04.07.2022 09:53

Kancelaria KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki

Kancelaria KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki

Foto: materiały prasowe

Sprawa dotyczy naruszenia umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy stronami poprzez wydatkowanie środków pieniężnych w wysokości kilkunastu milionów złotych wniesionych do spółki portfelowej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zaakceptowanym wcześniej przez inwestorów biznesplanem.

Część środków wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem miała charakter środków publicznych, co w prowadzonej sprawie wymaga pogłębionej analizy na styku prawa cywilnego i administracyjnego. Podobne sprawy nie były wcześniej rozpoznawane przez Sądy, zatem sprawa ta ma w dużej mierze charakter precedensowy.

Kancelaria zapewnia swojemu Klientowi kompleksową obsługę prawną w zakresie prowadzonego sporu, obejmującą oprócz reprezentacji przed Sądem Arbitrażowym także analizę i działania w zakresie przysługujących Klientowi wzajemnych roszczeń majątkowych w stosunku do drugiej strony sporu.

Sprawę prowadzą partner Przemysław Wierzbicki we współpracy z senior associate Stanisławem Wiśniewskim oraz senior associate Maciejem Marczewskim.

KKLW jest rekomendowana w EMEA Legal 500 w zakresie doradztwa dla sektora energetyki i surowców naturalnych, sektora nieruchomości, prawa administracyjnego i publicznego, rozwiązywania sporów, a także restrukturyzacji i upadłości.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego