Sprawa dotyczy naruszenia umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy stronami poprzez wydatkowanie środków pieniężnych w wysokości kilkunastu milionów złotych wniesionych do spółki portfelowej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zaakceptowanym wcześniej przez inwestorów biznesplanem.

Część środków wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem miała charakter środków publicznych, co w prowadzonej sprawie wymaga pogłębionej analizy na styku prawa cywilnego i administracyjnego. Podobne sprawy nie były wcześniej rozpoznawane przez Sądy, zatem sprawa ta ma w dużej mierze charakter precedensowy.

Kancelaria zapewnia swojemu Klientowi kompleksową obsługę prawną w zakresie prowadzonego sporu, obejmującą oprócz reprezentacji przed Sądem Arbitrażowym także analizę i działania w zakresie przysługujących Klientowi wzajemnych roszczeń majątkowych w stosunku do drugiej strony sporu.

Sprawę prowadzą partner Przemysław Wierzbicki we współpracy z senior associate Stanisławem Wiśniewskim oraz senior associate Maciejem Marczewskim.

KKLW jest rekomendowana w EMEA Legal 500 w zakresie doradztwa dla sektora energetyki i surowców naturalnych, sektora nieruchomości, prawa administracyjnego i publicznego, rozwiązywania sporów, a także restrukturyzacji i upadłości.

Partner Kancelarie RP.