Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie umorzył powyższe postępowanie wskazując na brak wyczerpania znamion czynu zabronionego. Kancelaria wniosła zażalenie na postanowienie, podnosząc między innymi zarzut błędnej wykładni prawa materialnego. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone orzeczenie, podzielając stanowisko kancelarii o dokonaniu przez Sąd Rejonowy błędnej wykładni przepisów prawa materialnego kategoryzującej przestępstwo zmowy przetargowej. Sąd Okręgowy w uzasadnieniu postanowienia, nakazał realizację wniosków dowodowych zgłoszonych przez oskarżyciela posiłkowego oraz przeprowadzenie pełnego postępowania dowodowego.

Sprawę prowadzą prawnicy specjalizujący się w postępowaniach karnych gospodarczych – partner Przemysław Wierzbicki oraz senior associate Stanisław Wiśniewski.

KKLW jest rekomendowana w EMEA Legal 500 w zakresie doradztwa dla sektora energetyki i surowców naturalnych, sektora nieruchomości, prawa administracyjnego i publicznego, rozwiązywania sporów, a także restrukturyzacji i upadłości.

Partner Kancelarie RP.