Już na samym początku pandemii w Rödl & Partner została podjęta decyzja o włączeniu się w działania mające na celu wsparcie placówek medycznych w tym trudnym czasie. Podstawowym założeniem było odpowiedzenie na realne potrzeby, dlatego każda przekazana darowizna została skonsultowana z wybraną placówką medyczną. Zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny, meble, urządzenia AGD takie jak lodówki, pralki, a także tekstylia i kosmetyki dla pacjentów, środki czystości – wszystko, co mogłoby poprawić funkcjonowanie w czasie pandemii.

Dla Rödl & Partner społeczna odpowiedzialność biznesu to realne działania, które podejmujemy na co dzień. Przekazana pomoc jest wyrazem naszej solidarności z medykami zaangażowanymi w walkę z koronawirusem. Osobiście bardzo cieszy mnie również zaangażowanie naszych pracowników, którzy tak chętnie wzięli udział w wewnętrznej zbiórce – mówi Therese Baginski, Partner w Rödl & Partner.

W grudniu 2020 roku w Rödl & Partner została zorganizowana zbiórka pracownicza „Świąteczna kawa dla ratowników", w ramach której pozyskano środki na zakup kawy i herbaty dla dwóch stacji pogotowia – w Krakowie i Gliwicach. Firma wsparła pracowniczą zbiórkę, podwajając zebraną kwotę.