Allen & Overy doradza grupie Asahi w zakresie fuzji i przejęć, aspektów handlowych, bankowych i podatkowych oraz kwestii związanych z prawem konkurencji i prawem pracy, w związku z umową nabycia akcji zawartą z AB InBev, przewidującą przejęcie działalności w Czechach, Słowacji, Polsce, Węgrzech i Rumunii oraz innych powiązanych z tym aktywów należących do spółki SABMiller przed jej połączeniem z AB InBev.

Wartość przedsiębiorstw będących przedmiotem przejęcia to 7,3 mld EUR, co oznacza, że jest to największa transakcja w historii Asahi. Poprzedziło ją nabycie przez grupę, również w tym roku, marek Peroni, Grolsch i Meantime, przy którym także doradzała Asahi kancelaria Allen & Overy.

Transakcję prowadzi partner z londyńskiego biura Allen & Overy Richard Hough, przy udziale zespołów w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii i na Węgrzech, które odgrywają istotną rolę ze względu na zakres przeprowadzanego badania due diligence i liczne uwarunkowania wynikające z prawa krajowego.

Jarosław Iwanicki, partner w biurze Allen & Overy w Warszawie kierujący pracami polskiego zespołu, komentuje: „Po bardzo udanym dla biura Allen & Overy w Warszawie roku, w którym doradzaliśmy m.in. przy sprzedaży Grupy Allegro za kwotę 3,25 mld USD, co było drugą pod względem wartości transakcją M&A przeprowadzoną kiedykolwiek w Polsce, transakcja Asahi/SAB Miller stanowi mocne zamknięcie tego roku, potwierdzając naszą pozycję jako czołowej kancelarii obsługującej znaczące projekty M&A w Polsce."