Nowy wspólnik Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna z rynkiem kapitałowym związany jest od 1999 roku. Swoje doświadczenie zdobywał w jednym z pierwszych istniejących towarzystw funduszy inwestycyjnych, a następnie jako prawnik i wspólnik warszawskiej kancelarii Matczuk, Wieczorek i Wspólnicy, specjalizującej się w obsłudze rynku kapitałowego – gdzie współtworzył i współzarządzał zespołem rynku prawa kapitałowego.

Łukasz Zalewski od dwudziestu lat świadczy usługi w zakresie obsługi i tworzenia różnorakich konstrukcji opartych na konstrukcji funduszy inwestycyjnych, a także w zakresie obsługi prawnej procesów związanych z funkcjonowaniem tych funduszy właściwie we wszystkich możliwych obszarach i kontekstach – nie tylko ze strony TFI, ale także ze strony podmiotów zarządzających, dystrybutorów, serwiserów portfeli sekurytyzowanych wierzytelności oraz inwestorów. Jest to kolejny prawnik konsekwentnie wzmacniający nasze kompetencje w zakresie obsługi podmiotów rynku kapitałowego – mówi Krzysztof Rożko, radca prawny, wspólnik zarządzający w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna.

Łukasz Zalewski miał okazję prowadzić postępowania związane z tworzeniem i rejestracją towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz z tworzeniem kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych różnych rodzajów. Obecnie bierze udział w bieżącej obsłudze podmiotów rynku finansowego, prowadzi projekty i transakcje związane z funduszami. Udziela również porad zarówno podmiotom nadzorowanym, jak i inwestorom w szerokim zakresie transakcji finansowych oraz w kwestiach regulacyjnych.

Przez lata świadczenia usług prawnych na rynku kapitałowym Łukasz Zalewski miał okazję rozwinąć wszechstronne umiejętności umożliwiające doradztwo prawne w różnorakich płaszczyznach tego rynku. Od postępowań licencyjnych w zakresie zezwoleń objętym przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, poprzez obsługę podmiotów nadzorowanych, wykonywanie funkcji inspektora nadzoru, udział w radach nadzorczych, skończywszy na doradztwie świadczonym na rzecz inwestorów planujących transakcje lub rozwiązania oparte na formule funduszu inwestycyjnego.

W ciągu ostatnich lat Łukasz Zalewski doradzał między innymi podmiotom z szeroko rozumianego sektora publicznego w ramach procesów przekształceń skutkujących utworzeniem co najmniej pięciu funduszy inwestycyjnych o skali działania mającej istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarki w obszarze infrastruktury. Brał także udział w pracach skutkujących stworzeniem formuły prawnej umożliwiającej inwestowanie środków unijnych w sektor małych i średnich przedsiębiorstw.