Artur Kubiak z zespołu Papierów Wartościowych uzyskał w marcu tytuł zawodowy. Wzmocnił w ten sposób grono radców prawnych kancelarii Baker & McKenzie.

Artur Kubiak rozpoczął współpracę z kancelarią Baker & McKenzie w 2007 roku. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego i funduszy inwestycyjnych, jak również prawie spółek oraz prawie administracyjnym. Jego praktyka obejmuje w szczególności publiczne i prywatne oferty papierów wartościowych, w tym sporządzanie dokumentów ofertowych (prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych) oraz doradztwo w zakresie aspektów prawnych polskiego rynku kapitałowego. Ponadto specjalizuje się w reprezentacji klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych.