Sprawa jest o tyle ciekawa, że gmina jest wspólnikiem, a także wierzycielem upadłego przedsiębiorstwa. Kluczowe były w tym przypadku odpowiedzi na pytania: czy gmina w ogóle może przystąpić do przetargu, a także czy istnieje ryzyko uznania, że doszłoby w wyniku nabycia ZCP do transferu korzyści na rzecz gminy, co mogłoby oznaczać nałożenie na nabywcę obowiązku zwrotu niedozwolonej pomocy publicznej. Należy pamiętać, że w oparciu o orzecznictwo TSUE można ustalić takie warunki transakcji, które pozwalają na znaczne zminimalizowanie ryzyka transferu korzyści. Projekt nadzorował partner Przemysław Wierzbicki oraz senior associate Paweł Chmieliński przy wsparciu senior associate Kamili Cebelińskiej.

KKLW jest rekomendowana w EMEA Legal 500 w zakresie doradztwa dla sektora energetyki i surowców naturalnych, sektora nieruchomości, prawa administracyjnego i publicznego, rozwiązywania sporów, a także restrukturyzacji i upadłości.

Partner Kancelarie RP.