Kancelarię GKK stworzyli radcy prawni dr Mirosław Gumularz, Karol Kozieł i Patrycja Kozik z wieloletnią praktyką w obsłudze przedsiębiorstw technologicznych oraz doradztwie regulacyjnym.

Zespół kancelarii łączy doświadczenie legislacyjne i korporacyjne z wiedzą specjalistyczną. Doktor Mirosław Gumularz wspomagał jako doradca społeczny Ministerstwo Cyfryzacji przy pracach nad wdrożeniem RODO do polskiego porządku prawnego. Karol Kozieł w ramach wdrażania ładu korporacyjnego kierował departamentem prawnym Grupy eSky oraz pełnił funkcje kierownicze w spółkach kapitałowych związane z zarządzaniem własnością intelektualną. Patrycja Kozik przez ostatnie lata współpracowała z butikową kancelarią wyspecjalizowaną w ochronie danych osobowych.

Zespół kancelarii przy współpracy z firmami informatycznymi zajmuje się wdrożeniami i audytami przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych oraz całościową obsługą biznesu z sektora nowych technologii takiego jak e-commerce oraz startupy.