Po wygaśnięciu mandatu obowiązki wójta przejmie jego zastępca

Sejm przyjął nowelizację uchwały o samorządzie gminnym. Określa ona postępowanie w razie ustąpienia np. wójta lub radnego przed końcem kadencji.

Publikacja: 14.04.2024 19:11

Po wygaśnięciu mandatu obowiązki wójta przejmie jego zastępca

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Najważniejsza zmiana dotyczy art. 28e i 28f wspomnianej ustawy. Obecnie przewiduje ona, że w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji (niezależnie od powodów) funkcję tę pełni dalej osoba, którą wskaże prezes Rady Ministrów.

Po nowelizacji będzie to robił zastępca wójta (a jeśli jest ich więcej – pierwszy zastępca). Jedynie w przypadku odwołania włodarza w drodze referendum albo wskutek powtarzającego się naruszania konstytucji wygasa również mandat jego zastępców. Dopiero wówczas (lub gdy zastępcy nie powołano), premier w ciągu 7 dni wyznaczy osobę pełniącą funkcję wójta do czasu wyboru nowego.

Jeśli taki zastępca wójta, pełniący jego obowiązki, zostanie wybrany np. prezydentem RP, posłem, senatorem lub europarlamentarzystą, a także, gdy umrze, straci prawo wybieralności albo zostanie uznany za niezdolnego do pracy lub samodzielnej egzystencji, uznaje się że został odwołany ze stanowiska zastępcy. Stwierdza to wojewoda, na którego postanowienie w tej kwestii służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 7 dni. WSA ma na rozpoznanie sprawy 14 dni, tyle też wynosi okres na wniesienie skargi kasacyjnej do NSA, który ma 30 dni na rozstrzygnięcie sprawy.

Czytaj więcej

Czy funkcję wójta można łączyć z mandatem posła lub senatora

Wygaśnięcie mandatu wójta. Zastępca wójta a osoba pełniąca funkcję wójta

Z kolei do osób wyznaczonych przez premiera do pełnienia funkcji włodarza stosuje się odpowiednio przepisy o pracownikach samorządowych, z wyjątkiem wynagrodzenia, które określa szef rządu. Osoby takie, powołane przed wejściem w życie omawianej nowelizacji, będą pełnić funkcję aż do objęcia stanowiska przez nowo wybranych wójtów, burmistrzów i prezydentów. Komisarze zaś powołani przed tym terminem urzędują do końca okresu, na który ich powołano.

Nowelizacja zawiera także przepisy precyzujące, kiedy ślubowanie składa wójt wybrany w ponownych lub przyspieszonych wyborach (na pierwszym posiedzeniu rady gminy po publikacji wyników w wojewódzkim dzienniku urzędowym).

Przed nowelizacją przepisy wymagały zwołania sesji rady w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów samorządowych. Nowo wybrani wójtowie złożą zaś przysięgę na pierwszym posiedzeniu wyłonionych rad.

Nowelizacja precyzuje też, że w przypadku wyboru wójta lub radnego na posła, senatora lub europarlamentarzystę jego mandat wygasa w chwili ogłoszenia wyniku wyborów.

Etap legislacyjny: trafi do Senatu

Czytaj więcej

Gdy rada gminy nie stwierdzi wygaśnięcia mandatu – interwencję podejmie wojewoda

Najważniejsza zmiana dotyczy art. 28e i 28f wspomnianej ustawy. Obecnie przewiduje ona, że w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji (niezależnie od powodów) funkcję tę pełni dalej osoba, którą wskaże prezes Rady Ministrów.

Po nowelizacji będzie to robił zastępca wójta (a jeśli jest ich więcej – pierwszy zastępca). Jedynie w przypadku odwołania włodarza w drodze referendum albo wskutek powtarzającego się naruszania konstytucji wygasa również mandat jego zastępców. Dopiero wówczas (lub gdy zastępcy nie powołano), premier w ciągu 7 dni wyznaczy osobę pełniącą funkcję wójta do czasu wyboru nowego.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie