Radni nie chcą psów na plaży. RPO: niezgodnie z prawem

W Ustroniu Morskim gmina uchwaliła zakaz wprowadzania psów na plaże. Po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich przygotowała projekt nowego, w którym wyznaczono plażę przeznaczoną dla osób z psami. Ale według RPO zawiera on regulacje sprzeczne z prawem.

Publikacja: 18.05.2023 12:15

Radni nie chcą psów na plaży. RPO: niezgodnie z prawem

Foto: Adobe Stock

Do RPO wpłynęło pismo osób korzystających z plaż na obszarze Gminy Ustronie Morskie. Wskazują oni, że obowiązuje tam zakaz wprowadzania psów. Godzi to w ich prawa obywatelskie, zwłaszcza w swobodę poruszania się i przebywania w miejscach publicznych.

Zakaz ustanowiono w  uchwale  Rady Gminy z marca 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania z plaży, kąpielisk strzeżonych oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Ustronie Morskie.  Zgodnie z nim na terenie plaż nie można wprowadzać psów i innych zwierząt domowych w okresie od 1 czerwca do 30 września. Nie dotyczy to psów przewodników osób niewidomych i psów asystujących osobą niepełnosprawnym, jeżeli są one trzymane na smyczy.

Czytaj więcej

Nie dla psa miejska plaża? RPO: to wbrew przepisom

W styczniu 2021 r. Rada Gminy Ustronie Morskie przyjęła inny regulamin, w którym określiła obowiązki właścicieli zwierząt domowych. Ustanowiono m.in. nakaz wyprowadzania psów na smyczy na terenach użytku publicznego, przy czym w przypadku wyprowadzania psów należących do rasy uznawanej za agresywną nakaz ten obejmuje także nałożenie kagańca na pysk psa oraz obowiązek wyprowadzania psa przez osobę pełnoletnią.

- Skoro zatem zasady postępowania ze zwierzętami (psami) w miejscach publicznych zostały unormowane w regulaminie utrzymania czystości i porządku, to regulowanie tej samej materii w akcie prawa miejscowego określającym zasady korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznych, jakimi są plaże i kąpieliska strzeżone, należy uznać za sprzeczne z prawem - stwierdził zastępca RPO Valeri Vachev.

Zwrócił się do wójta Ustronia o podjęcie działań legislacyjnych w celu wyeliminowania niezgodnych z prawem regulacji o zakazie wprowadzania psów i innych zwierząt na teren gminnych plaż i kąpielisk.

W odpowiedzi otrzymał projekt nowego regulaminu, który w sposób inny niż dotychczasowy reguluje tę kwestię poprzez wyznaczenie plaży przeznaczonej dla osób z psami. Zastępca wójta gminy Ewa Ostrowska poprosiła o opinię RPO ws. projektu.

Zastępca RPO przedstawił stanowisko sądów administracyjnych, z którego wynika, że  postępowanie ze zwierzętami w miejscach publicznych gmina może unormować wyłącznie w regulaminie utrzymania czystości i porządku, wydanym na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niedopuszczalne jest ustanawianie takich reguł na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. A tak zrobiła gmina Ustronie Morskie wprowadzając zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na teren kąpielisk, z wyjątkiem wyznaczonych odcinków na plaży w Sianożętach.

Gminny projekt jest też sprzeczny z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdyż przewiduje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na tereny podlegające wspólnemu użytkowi (na teren większości gminnych kąpielisk morskich), przez co wykracza poza zakres upoważnienia wynikającego z tego przepisu ustawy.

- Prawodawca upoważnił organ gminy wyłącznie do ustalenia zasad postępowania ze zwierzętami w taki sposób, by ich pobyt na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku nie był uciążliwy oraz nie zagrażał przebywającym tam osobom. W upoważnieniu tym nie mieści się uprawnienie organu gminy do wprowadzenia całkowitego zakazu wpuszczania zwierząt domowych na teren gminnych obiektów, jakimi są gminne plaże - wskazał zastępca RPO.

Do RPO wpłynęło pismo osób korzystających z plaż na obszarze Gminy Ustronie Morskie. Wskazują oni, że obowiązuje tam zakaz wprowadzania psów. Godzi to w ich prawa obywatelskie, zwłaszcza w swobodę poruszania się i przebywania w miejscach publicznych.

Zakaz ustanowiono w  uchwale  Rady Gminy z marca 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania z plaży, kąpielisk strzeżonych oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Ustronie Morskie.  Zgodnie z nim na terenie plaż nie można wprowadzać psów i innych zwierząt domowych w okresie od 1 czerwca do 30 września. Nie dotyczy to psów przewodników osób niewidomych i psów asystujących osobą niepełnosprawnym, jeżeli są one trzymane na smyczy.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Edukacja i wychowanie
Medycyna u Rydzyka z zaświadczeniem od proboszcza. Resort Czarnka: to legalne
Prawo dla Ciebie
Od 1 października zaczyna obowiązywać Konwencja Stambulska
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Zamieszanie w sprawach frankowych przez brak uchwały SN