Do takiego wniosku doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, który rozpatrywał skargę na zarządzenie zastępcze wojewody podlaskiego wygaszające mandat radnego z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której radny uzyskał mandat. Powodem była sprzedaż paliw gminie przez spółkę jawną, której wspólnikiem był radny. Odbywała się ona co prawda bez zawierania umów na piśmie, ale transakcje dokumentowane były fakturami.