Europa nigdy nie pozwoli na napiętnowanie części naszego społeczeństwa: czy to z powodu tego, kogo kocha, ze względu na wiek, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne czy przekonania religijne - podkreśliła Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen.

Przypomnijmy, iż przesłanką dla postępowań przeciwnaruszeniowych (z finałem w TSUE) jest łamanie szczegółowych przepisów unijnych (dyrektyw lub rozporządzeń) lub obowiązków poszczególnych krajów Unii wobec instytucji UE oraz wartości zapisanych wprost w taktach unijnych.

Czytaj także:

Komisja Europejska gotowa do walki ze „strefami wolnymi od ideologii LGBT" w Polsce

Komisja Europejska latem 2020 r. nie przyznała pieniędzy na sześć projektów w programach „town twinning" (współpracy miast) w polskich gminach ze „strefami wolnymi od ideologii LGBT".