Od czwartku tłumacze przysięgli dostaną więcej za pracę, bo minister sprawiedliwości przyznał im podwyżki. Do tej pory stawki za tłumaczenia wynosiły: 20–24 zł za stronę przekładu na język polski oraz 23–35 zł za stronę tłumaczenia na język obcy. Po zmianie za stronę tłumaczenia z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego płacić się będzie 34,50 zł. Z innego języka europejskiego i łacińskiego 37,16 zł, a z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim 45,11 zł. Tyle samo dostanie tłumacz za stronę tłumaczenia z języka polskiego na angielski, niemiecki, francuski i rosyjski. Najdrożej wyceniono tłumaczenie strony z języka polskiego na pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 74,31 zł.

Droższe będą tłumaczenia ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza. Ma obowiązywać stawka jak za stronę tłumaczenia powiększona o 30 proc., a w postępowaniu przyspieszonym nawet o 100 proc.

Czytaj także: Tłumacze przysięgli: nowe zasady egzaminu

Minister wprowadził też dodatek za tłumaczenie ustne w porze nocnej, w niedziele i święto. Do tej pory stawki wynagrodzenia są jednolite bez względu na dzień i porę tłumaczenia. Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne w tych okolicznościach będzie powiększone o 20 proc.

Chociaż tłumaczy jest ok. 10 tys., to tylko część z nich świadczy usługi na rzecz wymiaru sprawiedliwości. Problemu nie ma, gdy chodzi o języki popularne, np. angielski czy niemiecki. Gorzej jest z chińskim czy arabskim. Do tłumaczeń nie zachęcają nieterminowe płatności i ich wysokość.

Nie wszystkim zmianom tłumacze są jednak przychylni. Stanowcze „nie" mówią stawce za sporządzenie dodatkowych egzemplarzy tłumaczeń poświadczonych.

– Pięćdziesiąt groszy to stanowczo za mało – twierdzą tłumacze. TXT - Krotko - 8.25 - L: Podstawa prawna: nowela rozporządzenia z 8 października 2019, DzU z 16 października 2019 r., poz. 1975