TK miał się zająć wnioskiem posłów PiS, którzy zwrócili się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją artykułu 3 ust. 6 ustawy o RPO, czyli odpowiedź na pytanie, czy Adam Bodnar może pełnić swoją funkcję aż do  czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika, którego wybiera Sejm w porozumieniu z Senatem. We wniosku do TK posłowie zwrócili uwagę, że kadencja zapisana w konstytucji powinna być zsynchronizowana z kadencją w ustawie, a konstytucja milczy o możliwości jej przedłużenia.

Sam Adam Bodnar uważa, że przepisy o Rzeczniku Praw Obywatelskich są konstytucyjne. Podobny pogląd wyraziły organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia prawnicze.

Przypomnijmy, że kadencja Adama Bodnara na stanowisku RPO formalnie zakończyła się 9 września ubiegłego roku.