Przyjęta przez Sejm 17 września nowelizacja podwyższa wynagrodzenia: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz byłych Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej, radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, a także członków stałych organów wyborczych tj. członków Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych.

Po wejściu w życie nowych przepisów wynagrodzenie prezydenta ma się składać z wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego 9,8-krotności kwoty bazowej oraz dodatku funkcyjnego odpowiadającego 4,2-krotności kwoty bazowej, co oznacza wzrost o 40 proc. w stosunku do obecnej wartości.

Czytaj więcej

Prezydent RP Andrzej Duda
Jest projekt PiS: 40-procentowa podwyżka dla prezydenta

Ustawa wprowadza także zamiany, które gwarantują objęcie małżonka prezydenta ubezpieczeniem społecznym – emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym. Składki na te ubezpieczenia będą opłacane przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z budżetu państwa. Ustawa zakłada również objęcie małżonka Prezydenta RP ubezpieczeniem zdrowotnym.

Jak czytamy na stronie prezydenta: "z uwagi na pełnione przez małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pozapolityczne funkcje, przede wszystkim reprezentacyjne wynikające m.in. z protokołu dyplomatycznego, a także ze względów bezpieczeństwa, małżonek osoby pełniącej funkcje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwyczajowo nie podejmuje pracy. Małżonek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie pobiera również wynagrodzenia za cały okres kadencji swojego małżonka. Ponadto, co ważniejsze, małżonek Prezydenta RP przez cały okres kadencji swojego małżonka nie podlega ubezpieczeniom społecznym".

Jednocześnie ustawa wprowadza regulację wyrównującą wstecznie składki, za małżonków prezydentów wybranych w wyborach powszechnych w latach 1990–2020, za okres sprawowania przez ich małżonków urzędu, na ubezpieczenie społeczne za lata 1990–1998 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy.

Czytaj więcej

W cieniu "Lex-TVN": Sejm podwyższa wynagrodzenia polityków