Warta poinformowała w środę o swoich zeszłorocznych wynikach. I tak spółka majątkowa Warty osiągnęła najwyższy poziom sprzedaży w swojej historii ze składką przypisana brutto w wysokości ponad 6,0 mld zł. To o 8,1 proc. więcej niż w 2018 r. Warta chwali się, że utrzymuje pozycję lidera pod względem wzrostu sprzedaży ubezpieczeń na życie ze składką regularną. Wzrost składki przypisanej brutto w spółce życiowej sięgnął 20,1 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym i osiągnął poziom 972,7 mln zł. Łącznie obie spółki Warty zebrały w 2019 r. składkę w wysokości ponad 7,0 mld zł.

– 2019 był wyjątkowym rokiem dla naszej firmy. Spółka majątkowa po raz pierwszy w historii przekroczyła 6 mld zł składki przypisanej brutto. Wraz ze sprzedażą ubezpieczeń na życie nasz przychód osiągnął ponad 7 mld zł. Wypracowaliśmy go, uzyskując jednocześnie wyjątkową na tle rynku rentowność. Wynik netto spółki majątkowej wyniósł 660,2 mln zł, a wskaźnik ROE osiągnął poziom 29,6 proc., najwyższy na rynku ubezpieczeń majątkowych – skomentował Jarosław Parkot, Prezes Zarządu Warty. - Te informacje pokazują w jak dobrej kondycji znajduje się Warta rozpoczynając drugie stulecie swojej działalności – dodał.

Przekonuje, że na obecną pozycję Warty zapracowały wszystkie filary działalności firmy ubezpieczeniowej. Pochwalił sieć sprzedaży, współpracę z pośrednikami, jakość obsługi klienta, produkty i zespół Warty. - Mając takie zasoby patrzę z dużym optymizmem na kolejne lata dalszego rozwoju i umacnianie pozycji firmy na rynku – powiedział Jarosław Parkot.

Warta poinformowała też, że na przeszło 6 mld zł przypisu składki brutto jej spółki majątkowej złożyły się ubezpieczenia dla klientów indywidualnych, które zebrały składkę o 6,8 proc. wyższą w porównaniu do 2018 r. i osiągnęły poziom 4,4 mld zł oraz ubezpieczenia korporacyjne, gdzie wzrost sięgnął 11,7 proc. do 1,7 mld zł.

– Dzięki wdrożonym technologiom i narzędziom Big Data Warta jest liderem rynku pod względem rozwiązań i modeli taryfikacji. Za ich pomocą możemy zaoferować potencjalnie nisko szkodowym klientom atrakcyjną cenę polisy, zachowując rentowność Warty na wyjątkowo wysokim poziomie. Tylko w 2019 r. ROE spółki majątkowej wzrosło do poziomu 29,6 proc. co jest bardzo wysokim wynikiem na tle rynku. Bieżący rok poświęcimy m.in. na dalsze rozwijanie narzędzi do analizy danych oraz rozwój oferty dla klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw i korporacji – zapowiedział Jarosław Parkot.

Dodał, że w obszarze ubezpieczeń dla korporacji Warta pracuje obecnie nad dalszym podniesieniem rentowności tej linii biznesowej poprzez m.in. odświeżenie wybranych produktów, rozwój systemu sprzedażowego oraz szersze wykorzystanie analizy danych w tym obszarze.

Majątkowa spółka Warty zlikwidowała w 2019 r. 521 tys. szkód co przełożyło się na wypłatę klientom 3,4 mld zł w formie odszkodowań i świadczeń. Tu firma wdraża rozwiązania, których celem jest przyśpieszenie procesu likwidacji szkód i podniesienie jakości obsługi klienta. W 2019 r. firma wdrożyła m.in. Wirtualnego Asystenta – bota na infolinii działającego w oparciu o sztuczną inteligencję, który przyjmuje od klientów zgłoszenia szkód, co ogranicza czas oczekiwania na połączenie z konsultantem. Zakończyła również wdrażanie ponad 30 robotów, automatyzujących wewnętrzne procesy związane z zawarciem i obsługą umów ubezpieczeniowych. W 2020 r. Warta wdroży kolejne rozwiązanie bazujące na technologii sztucznej inteligencji – Rozpoznawanie Obrazu, które będzie wykorzystywane w ocenie i wycenie szkód komunikacyjnych.

– Wprowadzamy kolejne rozwiązania, które skutecznie skracają czas likwidacji szkód w Warcie i podnoszą komfort naszych klientów. Sztuczna inteligencja na naszej infolinii praktycznie zlikwidowała kolejki do zgłoszenia szkody, co będzie miało szczególne znaczenie przy katastrofach naturalnych, takich jak huragany czy powodzie. Natomiast wprowadzony przez nas nowy model likwidacji szkód całkowitych skrócił średnio o 10 dni czas potrzebny na wypłacenie pełnego odszkodowania w sprawach tego typu – powiedział Jarosław Parkot.

W 2019 r. Warta ponownie zwiększyła sprzedaż ubezpieczeń na życie. Życiowa spółka Warty zebrała 972,7 mln zł składki przypisanej brutto, co oznacza wzrost o 20,1 proc. względem 2018 r. To efekt m.in. oparcia sprzedaży na produktach ze składką regularną, które osiągnęły poziom 771,2 mln zł, o 16,8 proc. wyższy niż 2018 r.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

Rosnąca sprzedaż przekłada się na bardzo dobre wyniki finansowe obu spółek Warty. Wynik techniczny spółki majątkowej w 2019 r. wyniósł 581,2 mln zł i był wyższy od osiągniętego w 2018 r. o 50,5 proc. Wynik finansowy netto to z kolei 660,2 mln zł, co oznacza wzrost o 40,9 proc. w stosunku do wcześniejszego roku. To w efekcie przełożyło się m.in. na znacząco wyższy wskaźnik ROE w porównaniu do rynku ubezpieczeń majątkowych.

Wynik techniczny spółki życiowej wyniósł 51,4 mln zł co oznacza nieznaczny spadek o 1,2 proc. w ujęciu rocznym, a wynik netto 32,0 mln zł jest niższy o 7 proc. względem 2018 r. Firma tłumaczy to m.in. inwestycjami w spółce życiowej.

Warta chwali się wysokim poziomem bezpieczeństwa finansów klientów. Dowodem na to mają być wskaźniki wypłacalności kształtujące się powyżej wymogów ustawowych. Obecny rating Warty przyznany przez Standard & Poor's niezmiennie pozostaje na wysokim poziomie A+ z perspektywą stabilną. Piotr Skwirowski