Pocztylion-Arka PTE oraz Aegon Polska zawarły porozumienie, w ramach którego Pocztylion przejmie od Aegona zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty Aegon PPK DFE. Pocztylion i Aegon rozpoczną też współpracę przy dystrybucji Pracowniczych Planów Kapitałowych.

- Decyzję o rozpoczęciu rozmów z Aegon PTE, dotyczących przejęcia zarządzania funduszami PPK i finalnie realizacji tego procesu, a także współpracy z Aegon w zakresie dystrybucji programu, podjęliśmy mając na uwadze ambitne plany rozwoju naszej firmy. Przejęcie zarządzania funduszami PPK i pozyskanie firm korzystających z PPK w Aegon to niewątpliwie jeden z kroków w tym kierunku. Ponadto, zapewniamy, że po przejęciu zarządzania funduszami Aegon PPK dołożymy wszelkich starań, mających na celu kontynuowanie usługi dla dotychczasowych Klientów na co najmniej takim samym poziomie, jak wcześniej - przekonuje Adam Gola, prezes zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

- Po analizie obecnej sytuacji na rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz dotychczasowej pozycji Aegon w tym segmencie zdecydowaliśmy o nawiązaniu współpracy z Pocztylionem i przekazaniu mu zarządzania funduszami PPK Aegon. W wyniku tej transakcji klienci będą mieli zapewnioną kontynuację zarządzania funduszami PPK przez instytucję o podobnym profilu działania i doświadczeniu inwestycyjnym. Aegon PTE skupi się natomiast na swojej podstawowej działalności, czyli zarządzaniu otwartym funduszem emerytalnym i przygotowaniach do zapowiedzianej reformy OFE i przekształcenia w TFI – mówi Marc van der Ploeg, kierujący Grupą Aegon w Polsce.

Jak wyjaśnia Mariusz Wnuk, wiceprezes Pocztylion-Arka PTE PPK Pocztylion jest owocem współpracy z akcjonariuszem Pocztyliona, światową korporacją Invesco, w wyniku której opracowano własne modele matematyczne do zarządzania alokacją funduszy zdefiniowanej daty. Celem było osiągnięcie najbardziej optymalnych wyników i zwiększenia konkurencyjności Pocztyliona na rynku.

- Doświadczenie naszego akcjonariusza w kwestii zarządzania aktywami na rynku międzynarodowym, w tym także funduszami zdefiniowanej daty, w których Invesco posiada aktywa w wysokości 145 miliardów dolarów, oraz nasza chęć dalszego rozwoju w obszarze produktów emerytalnych wywołują entuzjazm, którym chcemy podzielić się z naszymi Klientami - dodaje Wnuk.

Warto przypomnieć, że niespełna 20 lat temu gdy rynek OFE był na etapie formowania się, podobnie jak obecnie rynek PPK, ówczesne Pocztowo-Bankowe PTE zarządzające OFE Pocztylion dokonało przejęcia PTE Arka-Invesco SA. Była to pierwsza zarejestrowana w historii fuzja towarzystw emerytalnych i zarządzanych przez nie otwartych funduszy emerytalnych. W wyniku fuzji doszło do połączenia dwóch funduszy emerytalnych.