Przedstawiciele 36 krajów w radzie ICAO powołali w końcu kwietnia nowy organ, Grupę Zadaniową Rady ds. Odrodzenia Lotnictwa (CART), która ma ustalać i zalecać strategiczne priorytety i działania polityczne krajów i uczestników sektora, mające przywrócić międzynarodowy transport lotniczy w skoordynowany sposób.

Linie lotnicze i lotniska zwróciły się do tego organu, by zalecił krajom zaakceptowanie testów reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) z ujemnym wynikiem pasażerów na 48 godzin przed podróżą z krajów o wysokim poziomie zakażeń koronawirusem jako alternatywę dla 14-dniowej kwarantanny. CART zamierza ogłosić 29 października na posiedzeniu ICAO niewiążącego zalecenia stosowania takich testów przez kraje, choć może dojść do opóźnień, bo nie jest jeszcze pewne, jakiego rodzaju będzie to zalecenie — podał Reuter za swymi informatorami z Montrealu. ICAO stwierdziła, że za wcześnie na komentowanie tej sprawy.

Australia mająca jedne z najsurowszych na świecie ograniczeń dotyczących podróży i kwarantanny była zaniepokojona propozycją pochodzącą od linii lotniczych — dodał trzeci informator. Osoba z biura prasowego rządu w Canberze powiedziała, że trwają prace nad międzynarodową reakcją lotnictwa na pandemię, ale „różne kraje reagują w różnym stopniu na skutki COVID-19”.

Rządy i zainteresowane firmy szukają różnych rozwiązań: dwustronnych porozumień pozwalających na podróże bez kwarantanny między krajami o podobnych poziomach zakażeń albo wymagania testów w innych przypadkach. Komisja Europejska zaproponowała niedawno wspólny system podobny do sygnalizacji ulicznej (trzech świateł) członkom Unii w koordynowaniu kontroli na granicach. Z kolei plan proponowany przez Światową Radę Podróży i Turystyki (WTTC), który będzie omawiany na początku października przez przywódców krajów grupy G20, pozwala podróżnym z krajów „niskiego ryzyka” na unikanie kwarantanny wraz z ujemnym wynikiem testu — podał dziennik „The Telegraph”.

Linie lotnicze przewidują spadek ruchu powietrznego o 55 proc. w tym roku — według danych IATA, która dodała, że 85 proc. ankietowanych podróżnych było zaniepokojonych koniecznością kwarantanny.