Konkurs poprzedził zeszłoroczny protest zespołu artystycznego warszawskiej sceny. Aktorki i aktorzy zażądali odejścia dyrektora artystycznego Grzegorza Jarzyny, z którym od drugiej połowy lat 90. wiązały się sukcesy teatru, a także dyrektorki naczelnej Natalii Dzieduszyckiej.

Jarzyna po serii komentarzy, akcentując że sytuacja była złożona, zrezygnował ze stanowiska, zaś dyrektorka naczelna Natalia Dzieduszycka postanowiła dotrwać do końca kadencji, kończącej się w sierpniu 2023 r.

Czytaj więcej

Kobiety walczą z gorsetem ciała

Zespół ogłosił, że „chce wyrazić (...) pełne poparcie dla kandydatury Anny Rochowskiej”. Podkreślił, że Anna Rochowska, związana z TR Warszawa od dwudziestu sześciu lat „odważnie i konsekwentnie spełnia misję budowania wspólnoty widzów i artystów. Jest jedną z prekursorek współczesnej pedagogiki teatru w Polsce, twórczynią nowatorskich programów edukacyjnych”.

Zespół TR Warszawa popiera kandydaturę Anny Rochowskiej

Łącznie na konkurs wpłynęły cztery oferty. Komisja zdecydowała, że wszystkie spełniają warunki formalne, co oznacza, że do kolejnego etapu przechodzą: Ryszard Adamski, Natalia Dzieduszycka, Joanna Nawrocka oraz Anna Rochowska.

W Komisji konkursowej są: Aldona Machnowska-Góra – przedstawicielka m.st. Warszawy, wiceprezydenka m.st. Warszawy, Przewodnicząca Komisji, Artur Jóźwik, przedstawiciel ms.t. Warszawy Warszawy, Aneta Subda-Kamola – przedstawicielka m.st. Warszawy, Redbad Klynstra-Komarnicki – przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Andrzej Nowarski – przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ewa Pilawska – przedstawicielka Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, Juliusz Krzysztof Szuster – przedstawiciel Związku Artystów Scen Polskich – Stowarzyszenie, Maria Maj – przedstawicielka Teatru Rozmaitości oraz Katarzyna Gawryś – przedstawicielka OZZ Inicjatywy Pracowniczej TR Warszawa.