W mijającym tygodniu Europejska Agencja Leków wydająca rekomendację ws. dopuszczenia do użycia w UE szczepionek na COVID-19, rozpoczęła etapowy przegląd rosyjskiej szczepionki Sputnik V opracowanej przez Centrum Epidemiologii i Mikrobiologii im. Nikołaja Gamaleja. Szczepionkę Sputnik V dopuszczono już do użycia w należących do UE Czechach, na Słowacji i w Węgrzech. 

Szczepionka Sputnik V - podobnie jak szczepionka AstraZeneca - oparta jest na cząsteczkach adenowirusów, które są "nośnikiem" informacji na temat białka kolca koronawirusa SARS-CoV-2.

Z kolei 1 marca pojawiła się informacja, że prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Chin, Xi Jinpingiem o możliwości zakupu szczepionki przeciw koronawirusowi z Chin. Jak dotąd jedynym krajem UE, w którym dopuszczono do użycia szczepionkę z Chin (koncernu Sinopharm), są Węgry, w których szczepionką tą zaszczepiono m.in. premiera Viktora Orbana. Jak dotąd strona chińska nie wystąpiła z wnioskiem do EMA o zatwierdzenie do użycia którejkolwiek z chińskich szczepionek na COVID-19 na terenie UE.

Szczepionka Sinopharm, stosowana na Węgrzech, opiera się na nieaktywnej cząstce żywego koronawirusa SARS-CoV-2.

Minister zdrowia Adam Niedzielski pytany o możliwość korzystania w Polsce ze szczepionek z Chin i Rosji podkreślił, że on opowiada się za stosowaniem jedynie tych szczepionek, które zostaną dopuszczone do użycia na terenie UE.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy byliby skłonni zaszczepić się na COVID-19 szczepionką z Chin lub Rosji.

6,8 proc. respondentów wyraziło gotowość do zaszczepienia się szczepionką z Chin.

7,7 proc. - szczepionką z Rosji.

59,2 proc. ankietowanych nie zaszczepiłoby się żadną z tych szczepionek.

26,3 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Bardziej sceptyczne wobec szczepionek z Chin i Rosji są kobiety (63,4 proc.) niż mężczyźni (54,4 proc.). Szczepionkami z Chin i Rosji nie chce się szczepić 67 proc. ankietowanych w wieku 25-34 lata oraz 62 proc. osób z wykształceniem wyższym. Sceptyczni wobec tych szczepionek są też przede wszystkim mieszkańcy miast do 20 tys. mieszkańców (64 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 2.03-3.03.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.