Otóż, obowiązująca od 20 czerwca br. nowa dyrektywa, której celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa zabawek, nie zabrania dzieciom poniżej ósmego roku życia nadmuchiwania balonów, lecz zobowiązuje producentów do umieszczenia odpowiedniego ostrzeżenia na opakowaniu balonów wyprodukowanych z lateksu. Celem dyrektywy jest zwrócenie uwagi rodziców na niebezpieczeństwo zakrztuszenia lub uduszenia się balonem przez dziecko. Ostrzeżenie zaleca obecność osoby dorosłej przy dmuchaniu balonów, jak również wyrzucenie zepsutych balonów, aby uniknąć ich połknięcia przez dzieci.

Co istotne, powyższe ostrzeżenie zostało wprowadzone przez dyrektywę z 1988 roku po odnotowaniu śmiertelnych wypadków spowodowanych zakrztuszeniem i uduszeniem się balonami. Przytaczane przepisy obowiązują w Unii już od kilkunastu lat, a nowa dyrektywa tylko je utrzymuje.

Carlo Corazza – rzecznik wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Antonio Tajaniego, odpowiedzialnego za przemysł i przedsiębiorczość.

Tytułem bardziej szczegółowego wyjaśnienia:

Kontekst:

Poprzednia dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek (88/378) zawierała podstawowe wymogi bezpieczeństwa w celu uchronienia dzieci przed niebezpieczeństwem zadławienia/uduszenia:

Powyższe wymogi są ogólne, natomiast techniczne szczegóły dotyczące ich przestrzegania znajdują się w rubryce standardy (w tym wypadku standard EN 71-1). W przypadku balonów, standard wymaga, aby na opakowaniu był umieszczony następujący komunikat:

"Uwaga!Dzieci poniżej ósmego roku życia mogę się zakrztusić lub udusić nienadmuchanymi lub zepsutymi balonami. Wymagany nadzór osoby dorosłej. Trzymać nienadmuchane balony z daleka od dzieci. Wyrzucić zepsute balony."

Producenci balonów są zobowiązani do przestrzegania podstawowych wymogów bezpieczeństwa po spełnieniu wymogów standardu (umieszczenie odpowiedniego ostrzeżenia).

Autopromocja
Bezpłatny e-book

WALKA O KLIMAT. Nowa architektura energetyki

POBIERZ

Dodatkowe informacje:

Rynek wewnętrzny pozytywnie wpłynął na rozwój sektora produkcji zabawek jak również na bezpieczeństwo konsumenta poprzez ujednolicenie wymogów bezpieczeństwa dla zabawek na terenie UE. Nowa dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Toy Safety Directive) wzmacnia przepisy i ustanawia nowe wymogi, tym samym zapewniając dzieciom najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Nowa dyrektywa jednocześnie ulepsza istniejące przepisy dotyczące promocji zabawek wyprodukowanych lub importowanych do Unii, w celu zmniejszenia liczby wypadków spowodowanych zabawkami i uzyskania długotrwałych korzyści zdrowotnych.