Badania przeprowadzone przez Pew Reserach Center są jedną z najpoważniejszych analiz dotyczących pozycji Stanów Zjednoczonych na świecie.

Po raz pierwszy od czterech dziesiątków lat większość Amerykanów (53 procent) uznało, że ich kraj odgrywa mniej istotną rolę jako światowy lider niż miało to miejsce dziesięć lat temu. Liczba osób, które dostrzegają ten proces, wzrosła o 12 punktów procentowych od 2009 roku, i ponaddwukrotnie od 2004 roku, gdy wynosiła zaledwie 20 procent.

Jeszcze większa liczba badanych twierdzi, że USA tracą szacunek na arenie międzynarodowej. Dziś uważa tak 70 procent badanych, co jest niemal równoznaczne z najniższym dotychczas poziomem osiągniętym pod koniec drugiej kadencji prezydenta George'a W. Busha (71 procent w maju 2008 roku). Na początku ubiegłego roku liczba osób, która uważała, że Stany Zjednoczone są mniej szanowane na świecie wynosiła 56 procent.

Polityka zagraniczna prezydenta Baracka Obamy także stała się celem ostrej społecznej krytyki. Nie popiera jej już 56 procent badanych, w porównaniu z 34 procentami respondentów, którzy wciąż oceniają ją pozytywnie. Krytykom nie podoba się szczególnie polityka USA wobec Syrii, Iranu, Chin i Afganistanu.

Jeśli chodzi o walkę z terroryzmem, wciąż jeszcze większość (51 procent) popiera działania amerykańskiego prezydenta. Krytykuje je 44 procent badanych.

Rośnie także sceptycyzm amerykańskiej opinii społecznej na temat międzynarodowego zaangażowania USA. Już w badaniach sprzed ośmiu i czterech lat widać było wzrost liczby osób temu niechętnych, a w ostatnim badaniu już 52 procent respondentów twierdzi, że "Stany Zjednoczone powinny pilnować własnych interesów na arenie międzynarodowej i dopuścić do tego, by inne kraje w sprawach konfliktowych dogadywały się na własną rękę". Nie zgadza się z tym podejściem 38 procent badanych.

Jak wykazują analitycy Pew Reserach Center, to głównie wojny w Iraku i Afganistanie przyczyniły się do takiego wzrostu niechęci Amerykanów do angażowania się Stanów w sprawy innych państw.

Badanie Pew zostało zakończone jeszcze przed podpisaniem umowy nuklearnej z Iranem. Dla Amerykanów program jądrowy tego kraju stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa.  Prawie 7 na 10 Amerykanów  (68 procent) twierdzi, że atomowe ambicje Iranu jest poważnym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych.

W kwestii innych zagrożeń Amerykanie raczej nie zmieniają zdania. Według 75 procent badanych poważnym zagrożeniem wciąż pozostaje A-Kaida, program nuklearny Korei Północnej (twierdzi tak 68 procent respondentów) oraz rosnąca potęga Chin jako światowego mocarstwa (54 procent).

Miejsce Ameryki w świecie według badania Pew Research Center