Modlitwa uczniów

Po jednym dniu zawieszono strajk w szkołach polskich na Litwie.

Aktualizacja: 02.09.2015 21:38 Publikacja: 02.09.2015 21:03

Wilno, pod Ostrą Bramą. Polacy modlą się o zmianę niekorzystnej dla mniejszości ustawy oświatowej

Wilno, pod Ostrą Bramą. Polacy modlą się o zmianę niekorzystnej dla mniejszości ustawy oświatowej

Foto: Kurier Wileński

2 września większość szkół z polskim językiem wykładowym na Litwie świeciła pustymi ławkami. Około dwóch tysięcy uczniów wzięło udział we mszy świętej odprawionej przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej w intencji obrony i rozwoju oświaty polskiej na Wileńszczyźnie.

– Panie Jezu, prosimy Cię za uczniów, którzy byli zmuszeni ten rok szkolny rozpocząć dochodzeniem swoich praw, podobnie jak ich rówieśnicy przed ponad stu laty we Wrześni. Niech Chrystus obdarzy ich oraz ich rodziny wewnętrzną mocą do wytrwania w czasie tych trudnych doświadczeń – modlono się przed „Tą, co w Ostrej świeci Bramie".

Organizatorzy czasowo zawiesili strajk. W szkołach ogłoszono pogotowie strajkowe. W przeddzień strajku zakładano, że będzie on bezterminowy. – Zaczekamy na reakcję władz. Jeśli postulaty nie będą spełnione, dzieci znowu nie pójdą do szkół – powiedziała „Rz" przedstawicielka komitetów strajkowych Renata Cytacka.

Polacy na Litwie walczą o odwołanie znowelizowanej w 2011 roku ustawy o oświacie. Teraz polskie dzieci muszą w krótkim czasie nadrobić różnice 800 lekcji w porównaniu z rówieśnikami ze szkół litewskich. Dotychczas nie przygotowano odpowiednich programów nauczania i podręczników. W wyniku tych działań litewskich władz kilkakrotnie mniej absolwentów szkół polskich dostaje się na bezpłatne studia wyższe na Litwie. W ponad 90 szkołach na Litwie z polskim językiem wykładowym naukę pobiera około 12 tys. uczniów.

Razem z protestującymi pod Ostrą Bramą modlił się wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński (PiS). Z kolei minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska w telefonicznej rozmowie z przedstawicielami komitetów strajkowych powiedziała, że przygotowuje list do litewskiej minister oświaty i nauki.

Litewskie władze pozostają nieugięte. Premier Algirdas Butkevičus po raz kolejny oświadczył, że rząd nie pójdzie na ustępstwa.

Alina Sobolewska mówi, że jako wicedyrektor szkoły podstawowej w Starych Tokach nie bierze udziału w strajku, ale jako matka nie puściła w środę swego syna do szkoły. – Tak, to drastyczna decyzja, ale już tylko tak możemy zwrócić uwagę na problem polskiej szkoły na Litwie.

Jest przekonana, że strajk w szkołach nie jest dobrym rozwiązaniem, ale inne sposoby zostały wyczerpane: – Brałam udział w pracach zespołów eksperckich, które miały wypracować jakieś rozsądne rozwiązanie tego problemu. Strona rządowa w tych negocjacjach była absolutnie głucha, więc co mamy teraz robić?

Władze przez cztery lata (mimo że zmieniły się rząd i Sejm) nie rozstrzygnęły problemu ujednoliconego egzaminu. W Wilnie rozpoczęto likwidację większości średnich szkół polskich. W najbliższym czasie w szkołach litewskich mają się pojawić pozalekcyjne zajęcia z polskiego dla uczących się tam dzieci z rodzin polskich. W przekonaniu miejscowych Polaków ma to być argumentem, że szkoła polska jest już absolutnie niepotrzebna, bo i w litewskiej będzie można nauczyć się polskiego.

2 września większość szkół z polskim językiem wykładowym na Litwie świeciła pustymi ławkami. Około dwóch tysięcy uczniów wzięło udział we mszy świętej odprawionej przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej w intencji obrony i rozwoju oświaty polskiej na Wileńszczyźnie.

– Panie Jezu, prosimy Cię za uczniów, którzy byli zmuszeni ten rok szkolny rozpocząć dochodzeniem swoich praw, podobnie jak ich rówieśnicy przed ponad stu laty we Wrześni. Niech Chrystus obdarzy ich oraz ich rodziny wewnętrzną mocą do wytrwania w czasie tych trudnych doświadczeń – modlono się przed „Tą, co w Ostrej świeci Bramie".

Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 820
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 819
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 818
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 817
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 816