Robert Mickiewicz

Litwa: Ostra Brama się zmieni

Najbardziej znane miejsce pielgrzymek i wycieczek Polaków do Wilna zostanie odnowione.

Wybory na Litwie: Litwini i Polacy w Rzeszy

W atrakcyjnej podstołecznej gminie Litwini z niewielkiej mniejszości stali się większością.

Litwa: Mistrz kierownicy prowadzi politykę

Litewski rajdowiec zajął się naprawianiem stosunków między Wilnem a Warszawą.

Modlitwa uczniów

Po jednym dniu zawieszono strajk w szkołach polskich na Litwie.

Litwa: Wielki protest polskich dzieci

2 września rozpoczyna się bezterminowy strajk w szkołach mniejszości narodowych.

Wspólne listy Polaków i Rosjan w wyborach samorządowych na Litwie

W niedzielę obywatele Litwy wybierają samorządy. Wspólne listy wystawiają mniejszości polska i rosyjska.

Buntownicy z kołchozu "Przykazania Lenina", czyli KGB o "Solidarności"

Sowieckie służby specjalne obawiały się, że idee "Solidarności" rozprzestrzenią się na zamieszkane przez Polaków rejony Litwy.

Prawa Polaków na Litwie odłożone na półkę

Politycy w Wilnie wciąż nie wiedzą, czy kiedykolwiek będą gotowi do spełnienia postulatów mniejszości polskiej.

Polacy wyszli z rządu w Wilnie

Prawie dwa lata Akcja Wyborcza Polaków współrządziła Litwą. W końcu uznała, że umowa koalicyjna nie działa.

Polskie szkoły na Litwie na cenzurowanym

Z pozoru niewielka zmiana w ustawodawstwie stawia pod znakiem zapytania przyszłość edukacji w języku polskim na Litwie.