Polacy wyszli z rządu w Wilnie

Prawie dwa lata Akcja Wyborcza Polaków współrządziła Litwą. W końcu uznała, że umowa koalicyjna nie działa.

Publikacja: 26.08.2014 20:07

Premier Litwy Algirdas Butkevičius

Premier Litwy Algirdas Butkevičius

Foto: AFP

Dzisiaj po posiedzeniu rady koalicyjnej decyzję o wystąpieniu z tworzonego przez cztery partie rządu ogłosił szef AWPL Waldemar Tomaszewski.

Jak wyjaśnił, „nie do przyjęcia był dyktat": – Grożono nam, że nie otrzymamy stanowiska ministra energetyki [do niedawna Polak był szefem tego resortu – red.], próbowano dyktować nowe zasady udziału w koalicji – trzy partie plus jedna. Jasno powiedzieliśmy, że jeśli dotychczasowa umowa koalicyjna przestaje działać, to my wycofujemy z rządu wszystkich swoich przedstawicieli – mówił Tomaszewski.

Udział partii litewskich Polaków w rządzie nie roztopił lodów nieufności tamtejszych elit politycznych do mniejszości polskiej na Litwie.

Najważniejszymi przyczynami niechęci do partii reprezentującej polską mniejszość narodową stanowiącą ponad 6 proc. mieszkańców trzymilionowego państwa stały się, zdaniem ekspertów, dwie kwestie. Po pierwsze, brak dobrej woli w rozstrzygnięciu problemów mniejszości narodowych, po drugie, przeciwstawienie się Polaków stojących na czele litewskiego resortu energetyki interesom wpływowych klanów działających w tej branży.

Tę pierwszą kwestię tak tłumaczy „Rz" wiceprzewodniczący litewskiego Sejmu z ramienia AWPL Jarosław Narkiewicz: – Partnerzy z koalicji przez cały czas obiecywali: Jeszcze troszeczkę zaczekajcie i wszystkie wasze postulaty w sprawie pisowni nazwisk, nazw miejscowości w języku polskim i w innych ważnych dla was sprawach zostaną pozytywnie załatwione. Najważniejsze, by jeszcze troszeczkę zaczekać.

Takie rozmowy trwały od końca 2012 roku, gdy AWPL po raz pierwszy, po przekroczeniu w wyborach parlamentarnych 5-procentowego progu, przystąpiła do koalicji rządzącej.

Pierwszym sygnałem, że AWPL traci cierpliwość do swych koalicjantów: socjaldemokratów oraz populistów z ugrupowań Partia Pracy oraz Porządek i Sprawiedliwość, stało się oświadczenie Renaty Cytackiej. Wiceminister energetyki w styczniu zarzuciła prezydent Dalii Grybauskait? kłamstwo. Poszło o wystąpienie Grybauskait? w Parlamencie Europejskim z okazji zakończenia litewskiej prezydencji, w którym między innymi oświadczyła, że na Litwie nie są łamane prawa mniejszości narodowych.

Wiceminister Cytacka w oświadczeniu, które podpisała w imieniu Forum Rodziców Szkół Polskich Rejonu Solecznickiego, nie zostawiła na pani prezydent suchej nitki.

Wybuchł skandal; socjaldemokratyczny premier Algirdas Butkevičius zażądał dymisji wiceminister krytykującej głowę państwa. Za Cytacką murem stanęli prezes AWPL Waldemar Tomaszewski i minister energetyki Jarosław Niewierowicz. Już wówczas było wiadomo, że Grybauskait? i niechcący psuć z nią stosunków premier nie darują i nie dopuszczą Cytackiej do rządu po majowych wyborach prezydenckich, gdy ponownie będzie formowana Rada Ministrów. Przy tworzeniu nowego gabinetu Niewierowicz mianował Cytacką na wiceminister i natychmiast został zdymisjonowany przez premiera.

Jak powiedział „Rz" Audrius Bačiulis, komentator wpływowego tygodnika „Veidas", socjaldemokraci już od dłuższego czasu dążyli do wyrzucenia Niewierowicza z Ministerstwa Energetyki: – Mocno przeszkadzał powiązanym z Rosją klanom, od dziesięcioleci robiących interesy w litewskiej energetyce.

Dzisiaj po posiedzeniu rady koalicyjnej decyzję o wystąpieniu z tworzonego przez cztery partie rządu ogłosił szef AWPL Waldemar Tomaszewski.

Jak wyjaśnił, „nie do przyjęcia był dyktat": – Grożono nam, że nie otrzymamy stanowiska ministra energetyki [do niedawna Polak był szefem tego resortu – red.], próbowano dyktować nowe zasady udziału w koalicji – trzy partie plus jedna. Jasno powiedzieliśmy, że jeśli dotychczasowa umowa koalicyjna przestaje działać, to my wycofujemy z rządu wszystkich swoich przedstawicieli – mówił Tomaszewski.

Pozostało 83% artykułu
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 820
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 819
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 818
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 817
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 816