Agencja proponowała wcześniej, aby pewne obostrzenia - takie jak np. ograniczona liczba osób, które mogą jednocześnie gromadzić się w miejscach publicznych - zostały zniesione 11 kwietnia.

Teraz jednak agencja ostrzega, że "transmisja koronawirusa przyspiesza, co zwiększa nacisk na system ochrony zdrowia".

"Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego proponuje więc, aby przesunąć datę łagodzenia obostrzeń do 3 maja" - czytamy w oświadczeniu Agencji, która dodaje, że łagodzenie obostrzeń w tym terminie powinno być uzależnione od poprawy sytuacji epidemicznej.

Szwecja długo ograniczała walkę z epidemią do wydawania zaleceń. Obostrzenia znane z innych krajów zaczęto w Szwecji wprowadzać pod koniec 2020 roku w związku z pogarszaniem się sytuacji epidemicznej.