Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych od początku budził wątpliwości w środowisku osób zaangażowanych w ochronę praw zwierząt. Chodziło o przewidywane w nim ograniczenie możliwości udziału organizacji społecznych w postępowaniach toczących się przed lokalnymi komisjami etycznymi, zajmującymi się wydawaniem zezwoleń na przeprowadzanie poszczególnych eksperymentów na zwierzętach.

Nowela ma dostosować polskie przepisy do unijnej dyrektywy i m.in. zapobiegać zbędnemu bólowi czy cierpieniu zwierząt wykorzystywanych w badaniach. Działacze organizacji na rzecz praw zwierząt twierdzą jednak, że zamiast poprawić, nowe przepisy pogorszą los zwierząt laboratoryjnych.

Czytaj więcej

Michał Rudy, Olga Suszek: projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt to nie rewolucja

Uchwalona przez Sejm nowelizacja rozszerza zakres stosowania zasady „3R". Zgodnie z nią doświadczenie na zwierzęciu można przeprowadzić tylko wówczas, gdy pożądanego efektu nie można osiągnąć bez jego użycia.

Uzupełniono przepisy ustalające warunki postępowania ze zwierzętami po wykorzystaniu ich w procedurach. Dotychczas były one bezwzględnie uśmiercane. Nowe przepisy przewidują możliwość powrotu zwierzęcia do miejsca chowu lub hodowli. Nie będą także wykonywane procedury na zwierzętach, jeżeli w unijnym prawie uznawana jest inna metoda lub strategia testowania, pozwalająca na uzyskanie odpowiednich wyników, nieprzewidująca konieczności wykorzystywania zwierząt.

Nowe obowiązki czekają też hodowców i dostawców.

Etap legislacyjny: trafi do Senatu

Czytaj więcej

Zwierzęta laboratoryjne będą gorzej chronione