"Times of Israel", powołując się na dane niemieckiego MSW pisze, że w 2017 roku 1667 obywateli Wielkiej Brytanii wystąpiło z żądaniem przywrócenia im niemieckiego obywatelstwa, które ich rodzinom odebrała III Rzesza.

Zgodnie z artykułem 116-2 niemieckiej konstytucji byli obywatele Niemiec, którzy stracili obywatelstwo z powodów "rasowych, politycznych lub religijnych między 30 stycznia 1933 roku a 8 maja 1945 roku mogą zażądać przywrócenia im obywatelstwa. Przepis ten obejmuje również potomków osób, które utraciły w tamtym czasie obywatelstwo.

"Times of Israel" przypomina, że po 29 marca 2019 roku Wielka Brytania nie będzie już członkiem UE, do której nadal należeć będą jednak Niemcy. Ponadto - jak pisze izraelska gazeta - w ubiegłym miesiącu aż 40 proc. brytyjskich Żydów przyznało, że "poważnie rozważy emigrację" z Wielkiej Brytanii jeśli premierem zostanie obecny lider opozycji, Jeremy Corbyn (Partia Pracy). Corbyn jest często oskarżany o antysemityzm.

Izraelski dziennik przypomina, że Wielka Brytania uratowała ok. 10 tysięcy żydowskich dzieci z Niemiec i Austrii - dzieci te w większości trafiły do rodzin zastępczych.

Teraz wielu potomków uratowanych chce odzyskać niemieckie obywatelstwo ze względu na zbliżający się brexit, a także obawy o antysemickie poglądy, jakie zarzuca się liderowi Partii Pracy.