MSZ poinformowało, że w razie zatrzymania transportów, na prośbę osób zainteresowanych każdorazowo udzielana jest przez polską służbę konsularną niezbędna pomoc w kontaktach z funkcjonariuszami służb celnych.

Jednocześnie ministerstwo przypomniało, że przywóz pomocy materialnej o charakterze humanitarnym na terytorium Ukrainy i Białorusi powinien następować w zgodzie z ustawodawstwem tych państw.

W poniedziałek na przejściu granicznym w Medyce zatrzymano transport około 300 paczek z artykułami spożywczymi, chemią gospodarczą, a także wózkami dla dzieci i chodzikami. Straż graniczna Ukrainy poinformowała, że paczki muszą być zgłoszone do oclenia.

Bus ze Szczecina wrócił do Przemyśla. Dziś podjęto decyzję, że zgromadzone przedmioty trafią do potrzebujących w Polsce.

Od dziewięciu lat prowadzona jest akcja "Paczka dla Bohatera". Wolontariusze zbierają w całej Polsce dary dla kombatantów. Paczki w tym roku po raz pierwszy wysłano m.in. na Ukrainę i na Litwę.