Głosowanie rozpoczęło się o godz. 7 i potrwa do godz. 21. Odbywa się w reżimie sanitarnym - w maseczkach i z zachowaniem odpowiedniej odległości.

Na Podlasiu mieszkańcy pięciu gmin biorą udział w wyborach uzupełniających do rad miejskich w Choroszczy, Michałowie i Brańsku, a do rad gmin swoich przedstawicieli wybiorą mieszkańcy w gminach Boćki i Dziadkowice.

Ponadto w 20 samorządach odbędą się wybory przedterminowe, przed upływem kadencji. Mieszkańcy gminy Warlubie w woj. kujawsko-pomorskim będą wybierać wójta w przedterminowych wyborach.

Poprzedni wójt został skazany prawomocnym wyrokiem przez sąd za to, że przekroczył swoje uprawnienia i działał na szkodę gminy. Termin wyborów był trzykrotnie przekładany z powodu pandemii.

W sumie przedterminowe wybory wójtów zorganizowano dziś w 12 gminach. Poza Warlubiem są to: Lubań i Malczyce (dolnośląskie), Świdnica (lubuskie), Szydłowo (mazowieckie), Tarnowiec (podkarpackie), Tuczępy (świętokrzyskie), Dopiewo i Zaniemyśl (wielkopolskie), Wejherowo (pomorskie), Boleszkowice i Dobrzany (zachodniopomorskie).

W siedmiu miastach i gminach odbywają się wybory burmistrzów. To: Boguszowa-Gorce, Kąty Wrocławskie i Bogatynia (dolnośląskie), Ciężkowice (małopolskie), Drobin (mazowieckie), Ustka (pomorskie), Tuczno (zachodniopomorskie).

Największe zainteresowanie budzą wybory na prezydenta Rzeszowa. Rządzący miastem od 2002 roku Tadeusz Ferenc złożył rezygnację z urzędu 10 lutego, po tym, gdy ciężko przeszedł Covid-19.

W pięciu samorządach zaplanowano referenda w sprawie odwołania wójta lub rady gminy, z czego w jednym (w Łopusznie w woj. świętokrzyskim) komitet referendalny chce odwołania całych władz swojej gminy - wójta oraz 15 radnych.

Zgodnie z przepisami referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich będzie ważne w przypadku, gdy udział w nim weźmie nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze rady czy włodarza w czasie ostatnich wyborów w 2018 roku.

Od północy z piątku na sobotę do końca głosowania na terenie, na którym odbędą się wybory obowiązuje cisza wyborcza. Dotyczy ona mediów regionalnych i ogólnopolskich, które swoim zasięgiem obejmują teren, gdzie odbywają się wybory. Wczoraj policja nie odnotowała przypadków jej łamania.

Głosowanie będzie trwało do godz. 21, o ile nie zostanie przedłużone. Zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego każdy wyborca na terenie lokalu wyborczego, powinien mieć osłonięte maseczką usta i nos.

Komisja może go poprosić wyborcę o uchylenie maseczki podczas identyfikacji przy wydawaniu karty do głosowania.

Wyniki exit poll po wyborach w Rzeszowie mają być znane dziś po godz. 21. W mniejszych gminach ostateczne wyniki dzisiejszego głosowania mają być znane w nocy lub w poniedziałek rano.