Aby skończyć z praktykami preferowania przez szkoły kandydatów od kandydatek w czasie egzaminów wstępnych Zarząd Edukacji obszaru metropolitalnego Tokio wdraża zmiany w 30 do 40 szkół rocznie, ale nadal kontrole wyników testów wstępnych wskazują, że ok. 80 proc. szkół w latach 2015-2020 wymagało osiągnięcia wyższego progu punktowego przez kandydatki niż przez kandydatów, którzy byli przyjmowani do szkoły. 

W jednym przypadku, przy 1000 punktów do uzyskaniu z testu, dziewczęta, które były przyjmowane przez szkołę musiały uzyskać o 243 punktów więcej niż chłopcy.

W innej szkole 20 dziewcząt nie dostało się do szkoły mimo że uzyskało więcej punktów niż chłopcy, którzy zostali przyjęci.

Od 1998 roku Zarząd Edukacji obszaru metropolitalnego Tokio podejmuje działania korygujące dotyczące systemu rekrutacji w szkołach, w których różnice między progiem punktowych między kandydatami a kandydatkami są szczególnie wysokie.

Mimo to w ostatnich latach 30-40 szkół średnich w Tokio przy rekrutacji wykorzystywano system, który w 90 proc. przypadków oznaczał, iż dziewczęta musiały uzyskać wyższy wynik punktowy niż chłopcy, aby dostać się do szkoły.

Jednak mimo zmian w systemie rekrutacji - jak wynika z danych uzyskanych przez "Mainichi Shimbun" - 153 ze 199 szkół średnich z rejonu Tokio nadal stawiało wyższe wymagania kandydatkom niż kandydatom, chociaż różnice między progami dla dziewcząt i chłopców były niższe niż wcześniej. Tylko w pięciu szkołach różnica ta wynosiła ponad 100 punktów (na 1000).