Ankietowanym zadano pytanie, czy ich zdaniem należy płacić abonament radiowo-telewizyjny.

"Zdecydowanie nie" odpowiedziało 55,3 proc. respondentów. "Raczej nie" - taka odpowiedź wskazało 12,6 proc. pytanych.

Czytaj więcej

Nie 2 mld, a 2,7 mld zł dla TVP i Polskiego Radia. Opozycja: Kasa na propagandę być musi

Odsetek osób, które uważają, że abonament "zdecydowanie" należy płacić, wyniósł zaledwie 15,1 proc, a "raczej" - 12,4 proc.

Tylko 4,6 proc. respondentów nie ma na ten temat zdania.

Większość przeciwników opłacania abonamentu to zwolennicy opozycji przed 50 r.ż.

Uczestników badania spytano także o to, czy w 2023 roku zapłacą abonament rtv.

"Tak" odpowiedziało 31,8 proc. pytanych, z czego "zdecydowanie tak" odpowiedziało 21,3 proc.

Nie zamierza płacić abonamentu 41,2 proc. ankietowanych, w tym 19,7 proc. - zdecydowanie.

23,5 proc. spośród respondentów to osoby zwolnione z tej płatności, a 3,5 proc. nie ma na ten temat zdania.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 20-22 stycznia 2023 roku metodą CAWI & CATI 50/50 na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.