Niewiele mniejszy odsetek Polaków, bo 89,5 proc. pozytywnie ocenia decyzję o podniesieniu z ruin części zabytków po II wojnie światowej. Aż 75 proc. uważa, że państwo powinno było odbudować nawet większą ilość obiektów historycznych zniszczonych w trakcie działań wojennych.

- Z naszych zabytków jesteśmy dumni (90,39 proc.) i uważamy, że troska o nie to nasz obowiązek wobec przyszłych pokoleń (90,2 proc.). 88 procent Polaków uważa, że państwo polskie ma obowiązek zabezpieczać stałe finansowanie na konserwację i ochronę zabytków – uważa dyrektorka IPSOS Polska Anna Karczmarczuk.

Czytaj więcej

Lwów. Miasto bez prądu, ale pełne nadziei

Dlatego też ponad 71 proc. badanych to zwolennicy powstania instytucji, która opiekowałaby się szczególnie ważnymi obiektami na terenie kraju. O planach powołania Agencji Rewitalizacji Dziedzictwa od pewnego czasu mówi Piotr Gliński minister kultury. Nie ma jednak pewności kiedy ona powstanie. 

Respondenci popierają też zwiększanie nakładów na ochronę zabytków.

- Zdaniem Polaków nawet w najtrudniejszych czasach należy dbać o zabytki, a ich niszczenie jest działaniem zbrodniczym. Te opinie brzmią szczególnie mocno w czasie kryzysu gospodarczego wywołanego przez wojnę. Wojnę, podczas której niszczone są również obiekty historyczne przez wieki związane z Polską – dodaje dr Michał Laszczkowski, dyrektor Narodowego Instytutu Ochrony Zabytków.

Właśnie temu tematowi zostanie m.in. poświęcona sesja warsztatowa UNESCO „Zwalczanie nielegalnego handlu ukraińskimi dobrami kultury: szkolenie w zakresie budowania potencjału dla organów ścigania”, która w tym tygodniu odbędzie się w Warszawie. W szkoleniu wezmą udział urzędnicy, funkcjonariusze straży granicznej oraz służb celnych państw graniczących z Ukrainą – Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Mołdawii, w roli prelegentów wystąpią ukraińscy specjaliści oraz przedstawiciele polskich instytucji, zwalczających nielegalny obrót dziełami sztuki m.in. policjanci, prokuratorzy, celnicy i pogranicznicy. W warsztatach wezmą także udział przedstawiciele Interpolu, UNESCO, WCO (World Custom Organisation) oraz ICOM (International Council of Museums). Warsztaty organizowane są przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z UNESCO.