Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 162

Najczęściej stale zmęczeni czują się mieszkańcy Rosji w wieku 25-34 lata. W grupie tej zmęczenie kilka razy w tygodniu odczuwa 63 proc. ankietowanych. 23 proc. respondentów (w całej grupie badawczej) czuje zmęczenie kilka razy w miesiącu - wśród osób w wieku 18-24 lata deklarację taką składa 30 proc. badanych.

4 proc. Rosjan odczuwa zmęczenie kilka razy w ciągu półrocza. 5 proc. respondentów mówi, że czuje zmęczenie kilka razy w ciągu roku.

Na pytanie o źródło zmęczenia (można było wybrać trzy odpowiedzi), 30 proc. ankietowanych wskazuje na "nerwową i odpowiedzialną pracę", 27 proc. - "ciężką pracę fizyczną" i, taki sam odsetek, "trudną sytuację psychiczną".

Czytaj więcej

Sondaż: Co trzeci Rosjanin nie wie, że Ziemia krąży wokół Słońca

24 proc. przyznaje, że źródłem ich zmęczenia jest praca na działce (daczy) lub w ogrodzie.

Spośród badanych 7 proc. zadeklarowało, że nigdy nie odczuwają zmęczenia - to w większości mężczyźni i osoby w wieku powyżej 60 lat (po 10 proc. w każdej z tych grup).

Sondaż przeprowadzono 22 lipca 2022 roku na grupie 1 600 pełnoletnich obywateli Rosji.