23 czerwca Rada Europejska podjęła decyzję o przyznaniu statusu kandydatów do UE Ukrainie i Mołdawii.

Ukraina wniosek o nadanie jej takiego statusu złożyła kilka dni po rosyjskiej inwazji – UE zaczęła formalnie rozpatrywać wniosek akcesyjny Ukrainy 1 marca.

Uznanie państwa za kandydata do UE oznacza rozpoczęcie negocjacji ws. przyszłego członkostwa. Negocjacje te trwają zazwyczaj kilka-kilkanaście lat, mogą też znaleźć się w impasie, jak w przypadku Turcji, której status państwa-kandydata do UE nadano w 1999 roku.

W przypadku Polski od momentu formalnego złożenia wniosku o członkostwo w UE do przyjęcia do Unii Europejskiej minęło 10 lat.

Do UE należy obecnie 27 państw.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy po ilu latach negocjacji, ich zdaniem, Ukraina zostanie przyjęta do UE.

16,7 proc. respondentów jest zdania, że Ukraina znajdzie się w UE po roku negocjacji. 33,8 proc. ankietowanych uważa, że negocjacje zajmą od 2 do 5 lat. 15,8 proc. respondentów jest zdania, że negocjacje potrwają 5-10 lat.

9,2 proc. ankietowanych uważa, że negocjacje będą trwać dłużej niż 10 lat.  8,2 proc. respondentów jest zdania, że Ukraina nigdy nie wejdzie do UE.  16,3 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

- Zakończenia negocjacji między UE a Ukrainą w trakcie 2-5 lat spodziewa się 36% kobiet i 31% mężczyzn. Odpowiedź tę wskazuje ponad 4 na 10 respondentów (42%) do 24 roku życia i nieco niższy odsetek (39%) respondentów posiadających dochody mieszczące się w granicach 2001 zł – 3000 zł netto. Częściej niż ogół uczestników badania zakończenia negocjacji w czasie od 2 do 5 lat oczekują respondenci z miast liczących od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców (39%) – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Metodologia badania:

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 21.06-22.06.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.